VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski “Śpieszmy się kochać ludzi…”

Trzy wspaniałe, zdolne i odważne Seniorki z Klubu Seniora Brzozowy Raj – Panie Grażyna Zakrzewska, Teresa Bucha i Sabina Sobolewska reprezentowały Gminę Brzozie w VIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim “Śpieszmy się kochać ludzi…”.
 
Cieszymy się ogromnie, że jury konkursu doceniło Panie reprezentujące Klub Seniora Brzozowy Raj.
 
Nagrodziło nasze uczestniczki, Panią Sabinę Sobolewską drugim miejscem  za zaprezentowanie twórczości Wisławy Szymborskiej – ” Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej”
oraz miejscem trzecim Panią Teresę Bucha prezentującą twórczość Adama Mickiewicza “Reduta Ordona”
 
SERDECZNIE GRATULUJEMY.
 
Fot. Dominika Sakowicz

 

Projekt pn. „Klub Seniora w Gminie Brzozie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.