W Brzoziu powstanie targowisko – “Mój Rynek”

21 czerwca 2021 r. do Brzozia przybył Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Pan Zbigniew Sosnowski oraz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Elżbieta Siemiątkowska celem wręczenia dofinansowania – na kwotę 106 498,00 zł – na inwestycję – Budowa targowiska w Brzoziu – “Mój rynek”.
 
Umowę na realizację inwestycji przy kontrasygnacie Skarbnik Pani Ewy Piotrowicz podpisała Wójt Gminy Brzozie Pani Danuta Kędziorska-Cieszyńska, przy obecności Przewodniczącej Rady Gminy Pani Marii Florkiewicz, Zastępcy Wójta Pani Grażyny Grzecznowskiej oraz Kierownik Inwestycji i Rozwoju Pani Katarzyny Sokalskiej-Lebiedziewskiej.
Realizacja planowana jest jeszcze w tym roku!