W Klubie Seniora w Brzoziu odbyły się już pierwsze zajęcia!

Warsztaty rękodzielnicze – zdobienie deseczek metodą decoupage. Przygotowanie, szlifowanie i bejcowanie deseczek, malowanie farbą, naklejanie wybranych wzorów i prasowanie.

Jak się nie cieszyć kiedy sami z pracy swoich rąk zrobimy coś wspaniałego.

Zajęcia muzyczne – wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych przy akompaniamencie instrumentu klawiszowego keyboard to wspaniała rozrywka.

Zajęcia rehabilitacyjne – dostosowane do wieku i możliwości seniorów pozwolą zachować sprawność i poprawić stan zdrowia. Zalet aktywności fizycznej jest nieskończenie wiele, dlatego zajęcia ruchowe z pewnością będą się cieszyć dużą popularnością wśród naszych uczestników.

Zajęcia taneczne – pierwsze kroki tańca są wspaniałą zabawą mile spędzonego czasu. Zobaczymy jak na koniec wyjdzie tango, cha-cha czy foxtrott.

Projekt pn. „Klub Seniora w Gminie Brzozie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.