W Sugajnie już budują

W Sugajnie i w Świeciu nad Drwęcą powstaną kolejne obiekty służące wszystkim mieszkańcom wsi – świetlice wiejskie.

W Sugejnie już budują. Na wykonawcę tego zadania komisja przetargowa wybrała firmę z Nowego Miasta Lubawskiego – Handlowo-Usługowa “Dudulski” Wojciecha Dudulskiego. W zadaniu określono m.in. rozbiórkę starych budynków i budowę nowych obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą np. kanalizacja, ogrzewanie, oświetlenie terenu, parking, ścieżki i tereny zielone. Obecnie prace już trwają w Sugajnie. Budowa wyszła z ziemi.

(wind)