Wakacyjne remonty w SP Jajkowo

Podczas wakacji dyrekcja i obsługa szkoły nie próżnowały. Podjęli się trudnego remontu sali gimnastycznej. W malowaniu ścian i remoncie pomagali nam pan Roman – woźny ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie oraz pan Marcin Wrzosek i pan Mietek z brygady remontowej Urzędu Gminy w Brzoziu.

Największe podziękowania kierujemy do emerytowanego nauczyciela naszej szkoły pana Henryka Zalewskiego i naszego woźnego pana Dariusza Nadarzewskiego. Z wielkim zaangażowaniem i nie małym trudem pokonywali kolejne przeciwności, by doprowadzić naszą salę do błysku i bezpiecznego montażu sprzętu. Przy tych ostatnich czynnościach zaangażował się też nasz nauczyciel pan Radosław Fiszer.

Dziękujemy również Radzie Gminy i pani Danucie Kędziorskiej–Cieszyńskiej Wójtowi Gminy Brzozie za podjęcie decyzji o dofinansowaniu naszych działań. 

Oprócz remontu sali, została wymalowana stołówka i naprawiony daszek nad wejściem głównym do szkoły.

Oby szkolny budynek służył całej społeczności długie lata.

Alina Grążawska-Czapulak