Warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

W ramach realizacji projektu systemowego pt: Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu w dniach 03.07.2012 r.; 05.07.2012 r.; 11.07.2012 r. odbyły się warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych – 24 godziny.

W ramach realizacji projektu systemowego pt: Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu w dniach 03.07.2012 r.; 05.07.2012 r.; 11.07.2012 r. odbyły się warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych – 24 godziny. Zajęcia prowadzone były przez trenerkę Krystynę Byttner Wszelak z firmy EDUK@TOR z Grudziądza.

Celem zajęć było podniesienie kompetencji życiowych umożliwiających powrót do życia społecznego. W ramach tych zajęć brało udział 21 uczestników w tym 15 w ramach kontraktu socjalnego oraz 6 w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Zakres tematyczny obejmował: rozwijanie kompetencji interpersonalnych, pobudzenie samoświadomości i doskonalenie umiejętności porozumiewania z ludźmi, nauka świadomego planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, doskonalenie zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach, radzenie sobie ze stresem. Uczestnicy biorący udział w warsztatach byli bardzo zadowoleni.

Autor: Sabina Otka