Webinarium dla seniorów

2024 01 10 171208

W dniu 22 stycznia 2024 roku odbędzie się bezpłatne webinarium (spotkanie online). Skierowano je do seniorów oraz osób opiekujących się seniorami, czyli osób najbardziej narażonych na działania cyberprzestępców. Podszywają się oni pod pracowników Urzędu KNF oraz innych instytucji finansowych. Webinarium będzie dostępne w godzinach od 17:00 do 18:30.

Dla kogo
Webinarium (spotkanie online) skierowano do seniorów (oraz ich opiekunów). Ważna jest świadomość i uwrażliwienie tej grupy społecznej jako szczególnie narażonej na działania cyberprzestępców.

Cel
Celem webinarium jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Data i harmonogram czasowy
22 stycznia 2024 roku od 17:00 do 18:30.

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:30.

Zgłoszenia
Rejestracja na webinarium odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

W webinarium można uczestniczyć zarówno samodzielnie, jak i grupowo (za pośrednictwem domów seniora, klubów seniora, domów pomocy społecznej, bibliotek itp.). W przypadku zgłoszeń grupowych wypełniając formularz rejestracyjny należy wskazać przybliżoną liczbę uczestników webinarium.

Organizator
Webinarium zorganizował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacje techniczne
W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Potwierdzenia uczestnictwa
Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Udział w webinarium jest bezpłatny.
Strona internetowa Organizatora: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18