Wielki Głęboczek. Kanalizacja sanitarna

Kolejna gminna inwestycja, związana z infrastrukturą komunalną, realizowana jest w tej chwili w Wielkim Głęboczku. Zaangażowanie wykonawcy jest godne podziwu.

Sieć kanalizacji sanitarnej z przesyłem, kolektorami tłocznymi ścieków do oczyszczalni w Jajkowie i sieci wodociągowej Jajkowo – Wielki Głęboczek za kwotę 2. 279. 223 złotych wykonano dotychczas w 75 proc. Kanalizacja tłoczna i sieć wodociągowa to już temat zakończony – teraz rzecz dotyczy ułożenia sieci kanalizacji grawitacyjnej. Do wykonania pozostają jeszcze przydomowe przepompownie oraz przejście pod Drwęcą.

Tekst i fot. (Wind)