WIZJA ROZWOJU GMINY BRZOZIE – NOWE MIESZKANIA ?

W dniu 01.04.2021r. w Krobii (gmina Lubicz) – wójt gminy Brzozie Pani Danuta Kędziorska – Cieszyńska podpisała wstępne porozumienie z Krajowym Zasobem Nieruchomości, reprezentowanym przez wiceprezesa KZN Pana Jarosława Pucek.
 
Porozumienie dotyczy planowanych inwestycji polegających na budowie mieszkań.
Wstępne porozumienie zakłada budowę budynku wielorodzinnego na terenie gminy Brzozie bez udziału finansowego gminy.
 
Rządowy program Mieszkalnictwa, promowany m. in. przez Iwona Michałek Poseł na Sejm RP ma być receptą na problemy mieszkaniowe Polaków. Ma to być dobra oferta dla tych osób, które nie posiadają zabezpieczonego wkładu własnego i trudno im spełnić marzenie o własnym mieszkaniu. Program zakłada, że osoby chcące zamieszkać w nowych mieszkaniach miałyby obowiązek płacenia czynszu, po latach mieszkanie przeszłoby na własność lokatora.
 
“Każda inicjatywa mającą na celu rozwój naszej małej ojczyzny budzi nasze zainteresowanie, dlatego podpisałam wstępne porozumienie. Deklaracja jest wyrażeniem zainteresowania, ostateczne decyzje będziemy podejmować wspólnie z radą gminy. Nowe mieszkania to nowi mieszkańcy, nowe możliwości. Gmina Brzozie w ostatnim czasie bardzo się rozwija, planowane są kolejne inwestycje mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Gmina Brzozie to dobre miejsce do życia. Obecnie budowane są nowe deweloperskie mieszkania w Brzoziu, chciałabym żeby mieszkania powstały także w Jajkowie.
 
Jajkowo to w ostatnim czasie dobrze rozwijającą się miejscowość, z wielkim potencjałem. Zbudowaliśmy żłobek, strefę aktywności i boisko; w tym roku powstanie nowe przedszkole.
Stworzenie nowych mieszkań byłoby idealnym dopełnieniem wizji rozwoju” – mówi wójt Kędziorska-Cieszyńska.