Wizyta minister Anny Gembickiej

umowa

W poniedziałek, 6 czerwca Brzozie odwiedziła Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka. Wraz z nią przybyła przedstawiciel operatora Funduszu Inwestycji Strategicznych dyrektor Marzena Łukowska. Omawiano bieżące tematy związane z planowanymi działaniami mającymi na celu dalszy rozwój samorządu gminy Brzozie. Nastąpiło także uroczyste podpisanie umowy na kolejną inwestycję. 

Za kwotę blisko 3,3 mln zł zostanie wybudowana stacja uzdatniania wody w Świeciu. Jest to inwestycja dofinansowana w ramach środków z funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (około 2,5 mln zł).

Umowę podpisała Danuta Kędziorska-Cieszyńska, wójt gminy Brzozie, przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Marty Jackowskiej. Wykonawcą została firma Fiszer z Brodnicy, wyłoniona w drodze postępowania przetargowego, reprezentowana przez Zdzisława i Michała Fiszerów. Inspektorem nadzoru został Piotr Witkowski, który będzie reprezentować inwestora (Gminę Brzozie) w kwestiach dotyczących prawidłowej realizacji inwestycji.

W spotkaniu udział wzięli również: przewodnicząca Rady Gminy Brzozie Maria Florkiewicz, zastępca wójta Grażyna Grzecznowska, kierownik Zakładu Wodociągów Wojciech Rutkowski oraz kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Katarzyna Sokalska. Do spotkania dołączył także radny powiatu brodnickiego Arkadiusz Orłowski, który poruszył m. in kwestie związane z planowaną inwestycją modernizacji drogi powiatowej Wielki Głęboczek – Brzozie, na którą Powiat Brodnicki otrzymał środki, dzięki wsparciu minister Gembickiej.
 
Wójt Kędziorska- Cieszyńska wraz z przewodniczącą Florkiewicz podziękowały minister za otrzymane wsparcie, szczególnie za środki dla Powiatu Brodnickiego na realizację długo wyczekiwanej inwestycji drogowej.
 
Cieszę się, że po długiej walce w końcu się udało. Musiało minąć 30 lat, żeby w końcu coś się ruszyło. Droga do tego momentu była kręta, ale w końcu wychodzimy na prostą. Ciężka praca i zapał popłaca. Wykonaliśmy dobrą robotę! Pani minister wielokrotnie odwiedzała gminę Brzozie w sprawie tej drogi. Dziękuję za wsparcie i pomoc w mobilizowaniu starosty. To historyczny moment – powiedziała wójt gminy Brzozie.