Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

heap of coal as background top v

W celu przyspieszenia weryfikacji prosimy Państwa o dołączanie do wniosków informacji o przyznanym dodatku węglowym.

Informację tę można otrzymać w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzoziu lub wydrukować z e-maila.

E-mail otrzymali od GOPS ci z Państwa, którzy przy składaniu wniosku o dodatek węglowy, podali nam adres swojej poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych dostępne są na stronie:

https://www.brzozie.pl/informacja-dot-zakupu-paliwa-stalego/