Wodociągi – już w ziemi i w trakcie prac

Na osiedlu mieszkaniowym w Brzoziu zakończono już układanie ok. 300 m sieci wodociągowej. Koszt tej inwestycji – ok. 35 tys. złotych. Wykonawcą była grupa fachowców zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Brzoziu.

Podobnie, własnymi siłami, układana jest sieć wodociągowa w Jajkowie. Gmina zapewniła wykonawcę, mieszkańcy złożyli się na zakup rur. Koszt tej inwestycji – odcinek ok. 200 m – to ok. 20 tys. złotych.

Teren gminy, praktycznie, pokryty już jest siecią wodociągową niemal w całości. – Pozostały w okolicy Małego Leźna odcinki, prowadzące m.in. do gospodarstwa agroturystycznego państwa Michalaków – mówi Wójt Mieczysław Jętczak.

(wind)