WÓJT GMINY BRZOZIE INFORMUJE

ZBOŻE, kłosy

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian  w Chrząstowie sporządziła

Listę odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego na 2020 rok.

LOZ ma na celu przedstawienie rolnikom odmian o najlepszych parametrach plonowania i innych cechach istotnych przy wyborze najlepszej odmiany do produkcji. Odmiany umieszczone na LOZ wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większe szanse uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

Zachęcamy producentów rolnych z terenu Gminy Brzozie
do zapoznania się z załączoną

LISTĄ ODMIAN ZALECANYCH 2020.