Wskazujemy kandydatów. Nasz nauczyciel, nasz lider!

szczęśliwy nauczyciel - w tle klasa szkolna i uczniowie

Doroczne marszałkowskie nagrody dla najlepszych nauczycieli przyznawane są od ubiegłego roku w prestiżowej formule, podkreślającej rangę tego zawodu i wagę związanych z nim zadań. Na kandydatury w konkursie Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji 2017 organizatorzy czekają do końca lipca.

– Zależy nam, by ludzie odpowiedzialni za to, co wynoszą ze szkół nasze dzieci, sami wzorowali się na najlepszych. By pedagodzy, którzy pracują z zachowaniem najwyższych standardów, mają na koncie istotne zawodowe dokonania, wprowadzają do szkół autorskie pomysły i innowacyjne metody, dzielą się swoim doświadczeniem z innymi, są aktywni środowiskowo i zachęcający do takiej postawy młodych ludzi, stawali się wzorem dla kolegów. Zależy nam też, by nauczyciele wybitni zostali odpowiednio uhonorowani – tak formułę konkursu precyzował podczas jego pierwszej, ubiegłorocznej edycji marszałek Piotr Całbecki. 

Kandydatury mogą zgłaszać podmioty prowadzące szkoły, przedszkola lub inne placówki oświatowe, publiczne i niepubliczne, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe i organizacje pozarządowe. Osiemnastkę najlepszych w minionym roku szkolnym pedagogów wskaże powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa. Przywilej wyboru z tego grona najlepszego z najlepszych – Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji – zachował dla siebie gospodarz regionu. Z tytułem wiąże się okolicznościowa statuetka. Pozostała siedemnastka odbierze równorzędne wyróżnienia, a cała osiemnastka także nagrody finansowe.

(wind)