Wszystkie nasze strażackie sprawy

3 czerwca br. minęła pięcioletnia kadencja Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzoziu. To dobry czas na bilans, podsumowania.

W gminie Brzozie działa siedem jednostek OSP – druhowie mają swoje zespoły w Wielkim Leźnie, Zembrzu, Janówku, Sugajnie, Wielkim Głęboczku, Małym Głęboczku i oczywiście we wsi gminnej Brzozie. Z tego dwie jednostki są typu "S" i pięć – typu "M". Jednostka OSP w Brzoziu od 24 marca 1997 r. należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Warto wiedzieć, że przy OSP Brzozie działa – z pełnym wdziękiem i powodzeniem – kobieca drużyna pożarnicza.

W 2010 r. jednostka OSP w Brzoziu obchodziła znaczący jubileusz – 100-lecie powstania. Z tej okazji druhom z OSP Brzozie wręczono sztandar.

Ochotnicze Straże Pożarne mają na utrzymaniu siedem remiz, a liczba członków to 212, w tym 12 kobiet. Członkowie OSP wkładają sporo pracy własnej w utrzymanie remiz. Prace społeczne – w ciągu tych pięciu lat ostatniej kadencji – wyceniono na ok. 20 tys. złotych.

Druhowie z OSP pełnią rozmaite funkcje w samorządzie gminy, są radnymi i sołtysami.

W okresie omawianej kadencji strażacy gminy Brzozie dobrze zapisali się na wielu frontach, czego dowodem było przyznanie 20 odznak "Wzorowy Strażak", kilkadziesiąt medali "Za Zasługi dla Pożarnictwa" – 25 medali złotych, 12 medali srebrnych, 16 medali brązowych.

Brązową odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" otrzymali druhowie Jerzy Szostakowski i Krzysztof Żebrowski, natomiast "Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych" uhonorowany został druh Stanisław Sobiecki. Strażacy wszystkich OSP są dumą gminy Brzozie.

Źródłem dochodu Zarządu Oddziału Gminnego są składki członkowskie od poszczególnych jednostek OSP – więcej płacą do wspólnej kasy członkowie jednostek typu "M".

W strażackim środowisku bardzo dobrze czują się tacy goście jak Zbigniew Sosnowski, wiceminister w MSWiA, pochodzący z sąsiedniej gminy Świedziebnia oraz Mieczysław Jętczak, wójt gminy Brzozie. Oczywiście, goście nigdy nie przychodzą z pustymi rękami – Zbigniew Sosnowski okazał wielką pomoc dla jednostek OSP z terenu gminy Brzozie – m.in. pomoc finansową w zakupie samochodu pożarniczego, motopompy, kompletnego umundurowania drużyny pożarniczej kobiet. Z kolei Mieczysławowi Jętczakowi druhowie dziękują z pomoc dla OSP Brzozie w zakupie samochodu pożarniczego i motopompy "Tohatsu", zakupie części umundurowania. Działalność lokalnych OSP wspierali także Waldemar Szrull, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, inni pracownicy Komendy PPSP oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Brodnicy, Halina Siecińska – sekretarz gminy.

– Nasze zakupy w ciągu ostatnich pięciu lat to nie tylko samochód pożarniczy czy motopompa, to także sanie do ratownictwa lodowego, maszt oświetleniowy, wentylator oświetleniowy, aparat prądotwórczy, radiostacja, drabiny, węże, sprzęt specjalistyczny i ubrania, od rękawic po hełmy – mówi Krzysztof Żebrowski strażak z Brzozia.

Warto dodać również, iż Zarząd Oddziału Gminnego systematycznie współpracuje ze szkołami w prowadzeniu eliminacji gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w konkursie plastycznym "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Promując wśród młodzieży idee zapobiegania pożarom druhowie sami trenują, szkolą się, głównie przed zawodami sportowo-pożarniczymi oraz podczas warsztatów szkoleniowych organizowanych przez KP PSP w Brodnicy. Ważne doświadczenia druhowie przeszli m.in. w komorze dymowej w Toruniu – przeszkolono tam pięć osób, podczas szkolenia z ratownictwa lodowego – 20 osób, a także podczas ćwiczeń związanych z ewakuacją szkół.

Niestety, nie zawsze kończyło się na ćwiczeniach. Strażacy z OSP w Brzoziu brali aktywny udział w gaszeniu blisko 50 pożarów, likwidacji blisko 90 miejscowych zagrożeń pożarowych. Wyszli z tych działań obronną ręką.

– Wysoko cenię doświadczenie, ofiarność i sprawność druhów z OSP gminy Brzozie – mówi Zbigniew Sosnowski, wiceminister w MSWiA. – Na tym polega ta służba. Wszystkim im bardzo dziękuję.

Każda kadencja kończy działalność dotychczasowych władz. Podczas zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Brzoziu 3 czerwca 2011 na prezesa ZOGZ OSP RP wybrano Stefana Błaszkiewicza, wiceprezesami zostali wybrani: Jan Zbigniew Karbowski i Waldemar Bytner, pozostali członkowie prezydium to Małgorzata Lendzionowska – sekretarz, Maciej Kaniewski – skarbnik, Jerzy Szostakowski – komendant gminny Związku OSP, Krzysztof Żebrowski – członek prezydium.