Wycieczka do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie.

Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie uczestniczyli w atrakcyjnej lekcji z edukacji przyrodniczej, która odbyła się w Górznie. Pani przewodnik z Ośrodka Wilga zabrała uczniów na wycieczkę ścieżką edukacyjną wiodącą nad Jeziorem Górzno. Na trasie wycieczki zapoznała dzieci z historią Górzna, uczyła rozpoznawania wybranych gatunków drzew liściastych. Omówiła budowę warstwową lasu oraz pokazała typową roślinność występującą w poszczególnych warstwach. Dzieci prowadziły również obserwację ptaków środowiska wodno-błotnego.

Po wyczerpujących zajęciach w terenie uczniowie z dużym apetytem zjedli pyszny obiad w restauracji Wilga.
Po obiedzie odbyła się prezentacja multimedialna w sali, była to nauka rozpoznawania ptaków.

Po zakończonej wycieczce każdy z uczestników miał ugruntowane wiadomości z zakresu rozpoznawania wybranych gatunków roślin i zwierząt. Pani przewodnik starała się również zaszczepić wrażliwość przyrodniczą oraz zdolność oceny niewłaściwego zachowania się innych wobec przyrody i sposobów reagowania na nie. Na pamiątkę spotkania wszyscy otrzymali plany lekcji.

Uczniami opiekowały się: p. Urbańska Maria, p. Beszczyńska Grażyna raz rodzice p. Domżalska Justyna i p. Osicka Dorota.

Autor: M. Urbańska