Wydłużono nabór wniosków o pomoc suszową

susza01 700

Jak informuje ministerstwo rolnictwa rolnicy będą mieli więcej czasu na złożenie wniosku o szacowanie strat suszowych. Wydłużono bowiem termin składania wniosków przez rolników i komisje suszowe. Do tej pory na wysyłanie wniosków był termin do dnia 15 października, teraz wydłużono go o dwa tygodnie, czyli do dnia 30 października.

Rolnicy mogą składać wnioski od dnia 20 września o szacowanie strat suszowych za pośrednictwem aplikacji suszowej. Złożenie protokołu z oszacowania szkód wygenerowanego przez aplikację jest warunkiem ubiegania się o pomoc suszową. Ponieważ czas na wysyłanie dokumentów był dość krótki (do dnia 15 października), ministerstwo rolnictwa zdecydowało o wydłużeniu tego terminu do dnia 30 października.

Jak złożyć wniosek suszowy w aplikacji?

Aby złożyć wniosek przez aplikację należy mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych, jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).​

Po wysłaniu wniosku nie będzie możliwości wprowadzenia zmian ani dodania kolejnych szkód.

Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie można sprawdzić na stronie:

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,0402042/