Wyjątkowi, Drodzy Jubilaci!

Rzadki jubileusz – 65-lecie pożycia małżeńskiego – obchodzą Cecylia i Tadeusz Przybylscy z Janówka. Do licznych życzeń dołączył Wójt Gminy Brzozie.

Z kwiatami i okolicznym adresem Mieczysław Jętczak odwiedził jubilatów z Janówka.

– W imieniu samorządu gminy, administracji samorządowej i mieszkańców Gminy Brzozie składam Dostojnym Jubilatom wyrazy uznania i najgłębszego szacunku oraz życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia. Jesteście, Drodzy Państwo, dumą naszej gminy, dumą wszystkich rodzin gminy Brzozie, całego naszego społeczeństwa – powiedział Wójt Mieczysław Jętczak.
(wind)