Wyjazd integracyjny

Dnia 12 września 2014 r. odbył się wyjazd integracyjny w ramach projektu systemowego pt: Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program wyjazdu obejmował:

– Pobyt w Hucie szła artystycznego w Olsztynku gdzie wykonuje się szkła dekoracyjno-użytkowe, m.in.: wazony, salaterki, świeczniki, patery, karafki; szkła dekoracyjne, m.in.: figurki (anioły, ptaszki, rybki, łabędzie, słoniki), a także upominki reklamowe.

– Zwiedzanie Muzeum Etnograficznego w Olsztynku, które dysponuje obecnie terenem o powierzchni 94 ha. Posiada bogate zbiory muzealiów ruchomych i nieruchomych. Zgromadzone są w 74 obiektach dużej i małej architektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy, o zróżnicowanych funkcjach, budowie i konstrukcji. Są to budynki mieszkalne, sakralne, zabudowania gospodarcze i przemysłowe. Wyposażenie budynków stanowią eksponaty pokazujące tradycyjne metody pracy i obrzędy na wsi w XIX i XX wieku. Zbiory muzealne kultury materialnej oraz sztuki ludowej przekraczają 10 tys. egzemplarzy.

– Pobyt w Obserwatorium w Olsztynie, które spełnia rolę edukacyjną i popularyzatorską.  Całe wnętrze to czasy współczesne. Kilka lat temu obiekt przeszedł generalną renowację, a niedawno udało się go uzupełnić o windę i kolorową iluminację zewnętrzną. Troska i dbałość o ten obiekt zaowocowała nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii obiektów zabytkowych, które zmieniły swoje pierwotne przeznaczenie.

– Seans w Planetarium w Olsztyńskim Planetarium, które od blisko czterdziestu lat stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych Olsztyna. W swej ofercie Planetarium zachowuje równowagę pomiędzy edukacją i rozrywką: znajdziemy tu, zatem seanse popularne, gdzie główny nacisk kładziony jest na wizualną atrakcyjność przekazu oraz prowadzone pod sztucznym niebem zajęcia edukacyjne prezentujące w przystępny sposób wiedzę astronomiczną stanowiącą element szkolnych programów nauczania.

– Rejs statkiem pasażerskim po Jezioraku w Iławie.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu byli bardzo zadowoleni. Wyjazd spełnił ich oczekiwania, a także zintegrował grupę uczetników.