Wyjazd na spektakl profilaktyczny


Zarząd OSP w Wielkim Głęboczku wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizował wyjazd na spektakl profilaktyczny do Torunia, w którym wzięło udział 20 osób. Spektakl podniósł świadomość uczestników w zakresie stosowania używek oraz sposoby ochrony dzieci przed sięgnięciem po alkohol i narkotyki.

W drodze powrotnej wszyscy uczestnicy skorzystali z poczęstunku. Bilety wstępu na spektakl zostały zakupione ze środków KGW, natomiast pozostałe koszty sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Brzoziu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu wyjazdu.

autor: Barbara Czepek

[responsivevoice_button voice=”Polish Female” buttontext=”Posłuchaj”]