Jak wykorzystać obiekty sportowe

Boisko ORLIK w Brzoziu

Wydatki z budżetu państwa na inwestycje sportowe w latach 2008-1014 wyniosły ponad 2,5 miliarda złotych. Zmodernizowano ponad 3 tys. obiektów sportowych, a „Polska sportowa” zmieniła swoje oblicze dzięki 2604 Orlikom.

Jednym z kluczowych czynników decydujących o pełnym wykorzystaniu potencjału nowoczesnych obiektów sportowych w naszym regionie jest skuteczne zarządzanie, począwszy od etapu planowania inwestycji aż do jej codziennego wykorzystania.

Uwarunkowane jest to także odpowiednimi przychodami, które mogą zbilansować koszty utrzymania obiektu, pod warunkiem skutecznej jego komercjalizacji, sprzedaży i stworzenia dobrej oferty. Realizacja takiego scenariusza wymaga specjalistycznej wiedzy, zarówno
z dziedziny optymalizacji kosztów eksploatacji, zarządzania finansami, jak również zastosowania skutecznych technik marketingowo-sprzedażowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom samorządów, w tym zarządców obiektów sportowych,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wraz z Instytutem Zarządzania Nieruchomościami IREM Polska, podjęły inicjatywę organizacji konferencji naukowej poświęconej podejmowanej tematyce.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-8 października br. w Auli Głównej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i będzie miało charakter prezentacji połączonych z debatami i dyskusjami, dzięki którym będzie można wymieniać doświadczenia i opinie.

Wybitni specjaliści z zakresu zarządzania, nowatorskie rozwiązania, ciekawe dane i przykłady.  Konferencja da wyjątkową wiedzę, jak skutecznie realizować innowacyjne rozwiązania, gotowe do wdrożenia na każdym obiekcie sportowym w Polsce.

Ponadto konferencja zostanie wzbogacona o nowatorską inicjatywę live case studyktóra obejmie warsztat dotyczący organizacji międzynarodowej imprezy sportowej oraz program obserwacyjny w ramach meczu piłkarskiego Polska-Dania na Stadionie Narodowym
w Warszawie.

Szczegóły dotyczące konferencji www.sportsbusiness.pl. Zapraszamy już dziś! Liczba miejsc ograniczona. Z tej inicjatywy powinni skorzystać samorządowcy, pracownicy administracji samorządowej, animatorzy sportowi, szefowie ośrodków sportu i rekreacji, menedżerowie sportu.

(wind)