Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

niepelnosprawny

Od 4 września w ramach PFRON została uruchomiona wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością, można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki, skutery. Wnioski można składać za pośrednictwem systemu SOW.

 

Wniosek może złożyć osoba, która :

– ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

– w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta,  którą chce wypożyczyć.

Jak złożyć wniosek ?

– wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

– w celu złożenia elektronicznego wniosku należy wejść w link : https://sow.pfron.org.pl/

– w celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością.