XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzoziu

258381842 4920289881337389 3827406503885795560 n

Dnia 16 listopada 2021 r. odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzoziu. Spotkanie poprowadzili Prezes Stefan Błaszkiewicz, Przewodniczący Zjazdu Waldemar Bytner oraz Sekretarz Małgorzata Lendzionowska.
 
Celem zjazdu był wybór nowych władz do Zarządu Oddziału Gminnego, a także delegatów na zjazd Oddziału Powiatowego oraz Komisji Rewizyjnej.
W spotkaniu uczestniczyli delegaci i przedstawiciele ze wszystkich Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzozie oraz zaproszeni goście.
Podczas Zjazdu podsumowano pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz działania podejmowane w trakcie mijającej kadencji, aktywność OSP oraz władz Oddziału Gminnego Związku. W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście:
 
Wójt Gminy Brzozie, Danuta Kędziorska-Cieszyńska
W imieniu Posła na Sejm RP Pana Mariusza Kałużnego – Dyrektor Biura Poselskiego Pan Adam Galus
Komendant Powiatowy PSP Starszy bryg. Waldemar Szrull
Przewodnicząca Rady Gminy Brzozie, Maria Florkiewicz
Zastępca Wójta Gminy Brzozie, Grażyna Grzecznowska
Skarbnik Gminy Brzozie, Ewa Piotrowicz
Były Przewodniczący Rady Gminy Brzozie, Kazimierz Leśniewski
Podczas zjazdu, Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska, Prezes Stefan Błaszkiewicz i Dyrektor Biura Poselskiego Mariusza Kałużnego – Adam Galus złożyli podziękowania i pamiątkowe upominki dla odchodzących członków Zarządu Gminnego Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzoziu. Wręczono również medale dla zasłużonych druhów OSP Brzozie. Medal honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał dh Andrzej Kaczmarski, medal srebrny dh Krzysztof Szczawiński oraz medal brązowy dh Agnieszka Grzywacz. Do podziękowań dołączyli się również Komendant Powiatowy Starszy bryg. Waldemar Szrull. Nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Brzoziu wybrany na lata 2021-2026:
Prezes – dh Stefan Błaszkiewicz
Wiceprezes – dh Jan Zbigniew Karbowski
Wiceprezes – dh Waldemar Bytner
Komendant Gminny – dh Jerzy Szostakowski
Sekretarz – dh. Małgorzata Lendzionowska
Skarbnik – dh Krzysztof Żebrowski
Członek Prezydium:
dh Krzysztof Szczawiński
Członkowie zarządu:
dh Piotr Smoczyński
dh Piotr Szpakowski
dh Agnieszka Grzywacz
dh Natalia Cichocka
dh Agnieszka Uniatowska-Gargulińska
dh Tomasz Garguliński
dh Michał Wilczopolski
dh Karol Weręgowski
dh Józef Nowiński
dh Karolina Nowakowska
dh Bogusław Kowalewski
Komisją Rewizyjna:
Przewodniczący – dh Jerzy Milewski
Sekretarz – dh Marcin Jarosław Kamiński
Członek – dh Stanisław Świgoński
Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
dh Stefan Błaszkiewicz
dh Waldemar Bytner
dh Krzysztof Żebrowski
dh Bogusław Aleks Kowalewski
dh Jerzy Milewski
dh Jerzy Szostakowski
dh Piotr Smoczyński
dh Karol Weręgowski
dh Michał Wilczopolski
Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Brzoziu:
dh Stefan Błaszkiewicz
dh Waldemar Bytner
dh Krzysztof Żebrowski