Zabawa Andrzejkowa z Klubem Seniora w Gminie Brzozie

260433764 4937176649648712 2360469318997528105 n

19 listopada 2021 r. w Restauracji Kalchem w Brzoziu odbył się kolejny Bal Seniora. Tym razem zabawa zorganizowana była z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora obchodzonego 14 listopada oraz nadchodzących Andrzejek.

Przypomnijmy, ze Klub Seniora funkcjonuje od 2020 roku i powstał z inicjatywy Wójt Gminy Brzozie Pani Danuty Kędziorskiej-Cieszyńskiej, a Gmina Brzozie pozyskała na ten cel prawie milion złotych z dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Seniorzy spotykają się regularnie we wtorki i czwartki, poza tym uczestniczą w licznych wyjazdach krajoznawczych, do kina i na koncerty. Seniorzy aktywnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych na terenie Gminy Brzozie. Wzięli udział w Narodowym Czytaniu w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie oraz czytali wiersze patriotyczne przy okazji uroczystych obchodów Święta Niepodległości 11 listopada.
 
Gospodarzami Andrzejkowej Zabawy Klubu Seniora była Wójt Gminy Brzozie Pani Danuta Kędziorska-Cieszyńska oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Raczkowska, uroczystość natomiast poprowadziła tradycyjnie Pani Halina Borkowska, opiekun Klubu Seniora.
Na bal przybyli: w imieniu Pani Minister Anny Gembickiej Pan Arkadiusz Orłowski, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria Florkiewicz wraz z Radnymi, pracownicy Klubu Seniora, Pani Dominika Sakowicz prezes Fundacji Rozwój i Edukacja w Górznie – partner projektu, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także członkowie Zespołu Wokalno-Teatralnego „Wszyscy Razem”.
 
Seniorzy rozpoczęli bal walcem, który ćwiczyli z instruktorem tańca Panem Markiem Tęgowskim na zajęciach tanecznych w Klubie Seniora. Następnie wraz z zespołem „Wszyscy Razem” zaprezentowali występ kabaretowy, który rozbawił publiczność. Niespodzianką dla wszystkich była zabawa Andrzejkowa, w którą seniorzy zaangażowali gości podczas balu.
Po występach uczestnicy Klubu Seniora wraz z gośćmi dali się ponieść muzyce i zabawie. Wszyscy bawili się świetnie, a seniorzy już czekają na kolejny bal.
 
Projekt pn. „Klub Seniora w Gminie Brzozie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.