Zakup sprzętu drogowego

Utworzono grupę remontowo – porządkową, którą wyposażono w specjalistyczny sprzęt do utrzymania dróg, chodników, parkingów, rowów melioracyjnych i pozostałego mienia komunalnego.

Sprzęt o wartości ponad 500.000 zł służy do bieżącego utrzymania dróg chodników i parkingów w należytym stanie. Prowadzona jest systematycznie melioracja. Remontowane i utrzymywane są w należytym stanie wszystkie nieruchomości zabudowane stanowiące mienie komunalne.