Zamknięcie drugiego naboru na przydomowe oczyszczalnie ścieków

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Uprzejmie informujemy, że z dniem  26 lipca 2021 r. zamykamy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, który został ogłoszony w dniu 19 lipca 2021 r., ze względu na limit liczby wnioskodawców.