Zamknięcie naboru wniosków do programu “Gmina Brzozie łapie deszcz” w 2024 r.

grafika Gmina Brzozie łapie deszcz

Uprzejmie informujemy, że z dniem  6 marca 2024 r. zamykamy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania pod nazwą „Gmina Brzozie łapie deszcz” na rok 2024, który został ogłoszony w dniu 4 marca 2024 r. Nabór zamykamy ze względu na limit liczby wnioskodawców.