ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BRZOZIE

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Uprzejmie informujemy, że z dniem  11 maja 2021 r. zamykamy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, który został ogłoszony w dniu 15 kwietnia 2021 r.