Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej

Plakat XXXII Olimpiada Wiedzy Rolniczej1024 1

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza rolników do udziału w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej. W olimpiadzie mogą brać udział rolnicy w wieku 18-40 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami. Startować mogą rolnicy prowadzący własną, dodatkową działalność w ramach gospodarstwa. Nie mogą natomiast startować w olimpiadzie osoby pracujące dodatkowo poza gospodarstwem oraz uczniowie szkół i studenci uczelni dziennych. W olimpiadzie mogą startować finaliści poprzednich edycji eliminacji powiatowych i finału wojewódzkiego.

Olimpiada odbywa się w dwóch etapach: eliminacje powiatowe i finał wojewódzki. Eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 30 września 2022 roku w Urzędzie Gminy Świedziebnia o godzinie 10:00. Finał wojewódzki przewidziany jest w dniu 7 października 2022 roku w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie. Podczas finału wojewódzkiego odbędzie się wykład specjalisty dotyczący wielofunkcyjnej aplikacji dla rolników i doradców (eDWIN).

W Olimpiadzie zaplanowano udział około 500 rolników. Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów oraz współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023.