Zaproszenie na konsultacje w sprawie dofinansowania z funduszy europejskich

Konsultanci Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu, nieodpłatnie udzielają odpowiedzi w formie konsultacji bezpośrednich na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Konsultant przedstawia podstawowe kryteria oraz wskazuje instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków. Otrzymana konkretna informacja pomoże zainteresowanym w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu.

Podczas konsultacji zainteresowani otrzymują:

– wstępną diagnozę sytuacji, czyli zaklasyfikowanie Państwa pomysłu na przedsięwzięcie do typów projektów, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych,
– wskazanie ewentualnych źródeł dofinansowania w przypadku, gdy takie istnieją,
– przedstawienie podstawowego zakresu procedur ubiegania się o wsparcie oraz podanie danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się przyznawaniem dofinansowania,
– informacje dotyczące rozliczania  projektów  w ramach RPO WK-P i PO KL

 

Harmonogram dyżurów zamiejscowych konsultantów LPI Grudziądz w marcu 2014 r.

– Starostwo Powiatowe Brodnica – Dyżur zamiejscowy – 27.03.2014 – godziny: 12:00-14:00