ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.09.2019r. na zadanie pn. : Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Klubu Senior + w Brzoziu – urządzenia treningowe