Zapytanie ofertowe z dnia 26.06.2019 r. dotyczące wyłonienia 2 instruktorów do przeprowadzenia szkoleń w 4 modułach tematycznych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa