Zawieszenie naboru Wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu Gmina Brzozie łapie deszcz

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużą ilością wniosków jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze z dnia 1 czerwca 2020 r., z dniem 24 czerwca 2020 r. zawiesza się nabór wniosków o  udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.

Wnioski złożone pomimo wstrzymania terminu ich naboru, nie będą rejestrowane i zostaną odesłane Wnioskodawcom bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, że nabór zostanie wznowiony pod warunkiem pozyskania w 2020 roku dodatkowych środków na realizację Programu Gmina Brzozie łapie deszcz.