Język strony:
English German Polski Russian

Gmina
Brzozie

Teamowe Zawody Spinningowe z Łodzi o Puchar Wójta Gminy Brzozie

Serdecznie zapraszamy na zawody wędkarskie, które odbędą się 24 października 2021 r. na Jeziorze Wielkie Leźno.

Zapisy od 11.10.2021 r. pod nr tel. 514 872 078 lub w sklepie Wędkarskie ABC, Jagiellońska 17, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Zbiórka o godz. 7:00 w agroturystyce Pod Kasztanem, Małe Leźno 54.

 

Harmonogram

 • 7.00 Zbiórka zawodników, czas na wodowanie
 • 7.30 Odprawa
 • 8.00 Rozpoczęcie wędkowania
 • 14.00 Koniec wędkowania
 • 14.15 Czas na zdanie kart startowych, spakowanie sprzętu oraz zgłaszanie ewentualnych uwag, protestów
 • 14.30 Ciepły posiłek
 • 15.00 Oficjalne zamknięcie zawodów, wręczenie nagród i wspólny grill

Regulamin zawodów

 1. W zawodach biorą udział dwuosobowe drużyny łowiące na jednej łodzi
 2. Zawody zostaną rozegrane w jednej 6-godzinnej turze
 3. Zawody odbywają się na żywej rybie
 4. Obowiązuje opłata startowa w wysokości 140 zł od załogi którą należy wpłacić w terminie do dnia 20.10.2021 w sklepie wędkarskim Wędkarskie ABC, Jagiellońska 17, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Wniesienie opłaty jest równoznaczne z zarejestrowaniem załogi.
 5. Ryby będą mierzone I fotografowane na wodzie przez ekipę sędziowską.
 6. Ryby punktowane : okoń od 20cm (100pkt. +20pkt za każdy cm)

                                               szczupak od 50cm (750pkt +50 za każdy cm)

                                               sandacz od 50cm (750 pkt +50 za każdy cm)

 1.  Każda drużyna musi mieć siatkę do przechowywania ryb. Można również ryby trzymać w specjalnych bakistach
 2. Dopuszcza się stosowania echosondy oraz GPS i używania silników elektrycznych
 3. Uczestnicy zawodów mają obowiązek udziału w zakończeniu zawodów
 4. Nieprzestrzeganie regulaminu przez osoby startujące w zawodach skutkuje dyskwalifikacją drużyny
 5. W sprawach spornych protesty wnosimy tylko drogą pisemną oraz wpłatą kaucji w wysokości 200 zł do sędziego głównego zawodów
 6. Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie, tj. jezioro Wielkie Leźno

    Minimalne odległości pomiędzy łodziami powinny wynosić minimum 50 metrów. Za zgodą załogi, która zajęła stanowisko wcześniej, możliwe jest skrócenie odległości.

    Zabrania się spływania do brzegu bez wcześniejszego poinformowania organizatora

 1. Nie obowiązują limity ilościowe.
 2. Zabrania się trolingu w trakcie zawodów
 3. W zawodach weźmie udział 10 załóg z Gminy Brzozie oraz 15 załóg z poza gminy. W przypadku małego zainteresowania załóg z terenu gminy liczby te mogą ulec zmianom.
 4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na połów na danym akwenie (PZW okręg Toruń)

Informacji w sprawie zawodów udziela:  Karol Chrapiński tel. 514 872 078

 

COVID-19

Warunki rozgrywania zawodów w związku z ze stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

– Ogranicza się udział osób biorących udział w zawodach do 150 osób w tym : zawodnicy, organizatorzy, sędziowie, trenerzy i opiekunowie.

– Organizator zawodów zaopatruje sędziów i organizatorów w środki ochrony osobistej, takie jak: płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne ew. przyłbice.

– Organizator przeprowadzi dezynfekcję profilaktyczną elementów wyposażenia, (stoły, miarki, itp. ) .

– W biurze zawodów będą ogólnie dostępne środki do dezynfekcji i ręczniki jednorazowe (w tym dla zawodników).

– Osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając teren, na którym odbywają się zawody.

– Należy zachować podstawowe zasady higieny , tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz podawania ręki na powitanie. Wprowadza się odstęp min. 2 m od osoby dla wszystkich uczestników zawodów.

– Wprowadza się obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez wszystkich uczestników zawodów od momentu przybycia na teren zawodów , do momentu opuszczenia.

– W przypadku obsady łodzi, jeżeli zawodnicy nie zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym – mają obowiązek używania maseczek lub przyłbic ochronnych w czasie przebywania na łodzi.

– Przy wejściu na teren zawodów wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek złożenia pisemnej deklaracji, że nie są w trakcie leczenia bądź kwarantanny lub nie mieli kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 14 dni i nie mają objawów zakażenia – pod rygorem odmowy wstępu na teren zawodów (deklarację należy dostarczyć wcześniej wypisaną)

– Czas przeznaczony na konieczną odprawę i podsumowanie zawodów skraca się do minimum. Zawodnicy zobowiązani są samodzielnie zapoznać się z regulaminem zawodów i zasadami ich rozegrania.

– Nieprzestrzeganie powyższych uregulowań przez zawodników skutkować będzie niedopuszczeniem do udziału w zawodach lub dyskwalifikacją.