Na zdrowie. W ośrodkach wiejskich

Zarząd województwa ogłosił konkurs o dofinansowanie projektów zakupowych wiejskich przychodni zdrowia. Aplikować mogę wszystkie tego rodzaju placówki, w tym praktykujący indywidualnie lekarze i pielęgniarki; warunkiem jest posiadanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do podziału jest 6,5 miliona złotych.

– To kolejne środki, które przeznaczamy na nowoczesną diagnostykę i leczenie w podstawowej opiece medycznej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Adresujemy je do ośrodków wiejskich, bo tam są największe potrzeby – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Placówki będą mogły uzupełnić lub wymienić sprzęt leczniczy i diagnostyczny, w tym na potrzeby segmentów specjalistycznych w dziedzinie neonatologii, ginekologii i położnictwa, chirurgii, onkologii, kardiologii oraz chorób zakaźnych.

Maksymalne wsparcie wynosi 100 tysięcy złotych (dla podstawowej opieki medycznej) i 200 tysięcy złotych (dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej), przy czym nie może być wyższe niż połowa wartości projektu.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia i zakończy 13 października, rozstrzygnięcie w  lutym 2018.

(wind)