“ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”

Klasa III b ze Szkoły Podstawowej w Brzoziu brała udział w ogólnopolskim konkursie “ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” w ramach programu “Aktywnie po zdrowie”.

“ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.  Konkurs pod patronatem Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki, IŻŻ, SGGW oraz AWF. Adresaci programu to uczniowie klas I-III, nauczyciele oraz rodzice. Jego celem było podniesienie poziomu wiedzy dzieci oraz ich rodziców na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania, a stanem zdrowia.
Konkurs trwał przez cały rok szkolny i składał się z trzech etapów: jesiennego, zimowego i wiosennego. W ramach każdego z nich zrealizowano lekcje tematyczne, konkursy i szereg  forum zdrowia dla rodziców.
W ramach jesiennych działań dzieci poznały  zagadnienia:  “Smacznie- zdrowo- kolorowo”, “Stawiam na śniadanie”. Brały udział w konkursach: “Baw się z nami – owocami, warzywami!”, – Zdobywamy odznakę Super Kucharza  za najlepszy zestaw śniadaniowy, “Strefa aktywności – najciekawsze zabawy na świeżym powietrzu”. Za etap jesienny zdobyliśmy VI miejsce.
Podczas  zimowego etapu konkursu odbyły się zajęcia: “Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie”, “Woda na zdrowie”, a także konkursy: “Klasowe pisemko promujące zdrowie”, “Zaprojektuj Wodolubka” , “Teatrzyk owoców i warzyw” i “Propozycje ciekawych zabaw ruchowych w szkole”. Za etap zimowy otrzymaliśmy V miejsce oraz 4 wyróżnienia za przesłane raporty.
W trakcie realizacji etapu wiosennego uczniowie brali udział w  “Uczymy się dobrych zwyczajów żywieniowych’, “Zostań sportowym asem”. Zaliczyliśmy konkursy: “Order miłośnika sportu”, “Zakładamy klasowy ogródek ziołowy”, przygotowaliśmy Apel dla klas I-III- “Piramida Zdrowia” . W czasie trwania projektu odbyło się 6 Forów dla Rodziców dotyczących zdrowia i racjonalnego odżywiania. Nie znamy jeszcze wyników wiosennego etapu. Nie są one jednak dla nas najważniejsze. Najcenniejsza jest zdobyta wiedza na temat zdrowego odżywiania, która pozwala na zmianę nawyków żywieniowych i świadomą zmianę stylu życia. A to jest przecież w życiu najważniejsze.
Teresa Czepek – wychowawczyni klasy III b