Zebranie sprawozdawcze OSP w Brzoziu

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzoziu zaprasza Druhów MDP oraz OSP na zebranie sprawozdawcze OSP Brzozie w dniu 27 lutego 2015r. (tj. piątek) na godzinę 18:00 do Remizy OSP w Brzoziu.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzoziu zaprasza Druhów MDP oraz OSP na zebranie sprawozdawcze OSP Brzozie w dniu 27 lutego 2015r. (tj. piątek) na godzinę 18:00 do Remizy OSP w Brzoziu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji  uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie porządku zebrania

4. Sprawozdanie z działalności

5. Sprawozdanie finansowe.

6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

8. Dyskusja.

9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.

10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.

11. Wolne wnioski.

12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

13. Zakończenie zebrania

 

PREZES OSP

/-/ Waldemar BYTNER