ZIP – Zintegrowany Informator Pacjenta

26 września 2013r. od godz. 9.30- 17.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18, będzie można założyć indywidualne konto, które pozwoli korzystać z wielu danych serwisu internetowego NFZ, czyli Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

26 września 2013r. od godz. 9.30- 17.00   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18, będzie można założyć indywidualne konto, które pozwoli korzystać z wielu danych serwisu internetowego NFZ, czyli Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Osobiste konto w ZIP to także dostęp, m.in. do informacji o leczeniu od 2008 roku, o wykonanych badaniach, o kosztach tych badań, o zrealizowanych receptach, o wizytach u lekarza rodzinnego, składkach zdrowotnych itd.

Aby założyć konto niezbędny jest dowód osobisty.

Więcej informacji na temat ZIP na stronie zip.nfz.gov.pl