ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów

pit

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2022 rok. Akcja wysyłkowa dotyczy deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Przed 1 marca wszyscy, którzy w 2022 roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają deklarację podatkową. Wiele osób zastanawia się, jaki w tym roku otrzyma PIT, czy ZUS rozliczy ich z urzędem skarbowym, czy muszą zrobić to sami. Pytań i wątpliwości jest wiele, tym bardziej że ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Dlatego 30 i 31 stycznia toruński oddział ZUS organizuje specjalny telefoniczny dyżur eksperta.

 

PIT – 40A

dostaną emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub wynik rozliczenia wyniesie zero złotych. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT – 11A

to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego oraz ci świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

PIT – 11

otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody. Osoby, którym ZUS wypłacał świadczenia, będą miały dostęp do deklaracji PIT także na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Aby zobaczyć swoją deklarację PIT, trzeba zalogować się na PUE ZUS i wybrać zakładkę [Świadczeniobiorca] → [Formularze PIT]. PIT dostępny będzie w formie PDF. Można go w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku komputera.

30 i 31 stycznia toruński oddział ZUS organizuje specjalny telefoniczny dyżur eksperta.

 Dzwonić z pytaniami można:

  • 30 stycznia w godz. 9-11:00 pod nr tel. 56 610 94 93 dyżurować będzie ekspert z Wydziału Zasiłków,
  • 31 stycznia w godz. 10-12:00 pod nr tel. 56 610 93 01 dyżurować będzie ekspert z Wydziału Wypłaty Emerytur i Rent.