Życzenia, gratulacje i nagrody finansowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce i Europie centralnego organu władzy oświatowej.
 
Z tej okazji w Restauracji Kalchem w Brzoziu odbyło się uroczyste spotkanie z dyrektorami i nauczycielami oraz pracownikami administracyjnymi i obsługi gminnych placówek oświatowych.
W trakcie spotkania Zastępca Wójta Gminy Brzozie Pani Grażyna Grzecznowska w imieniu Pani Wójt Gminy Brzozie Pani Danuty Kędziorskiej-Cieszyńskiej podziękowała i złożyła najlepsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty oraz wręczyła nagrody dyrektorom szkół i żłobków oraz wyróżnionym nauczycielom za zaangażowanie i trud włożony w edukację dzieci i młodzieży, a także za osiągnięcia uczniów na egzaminach i w konkursach. Pani Grażynie Grzecznowskiej towarzyszyła Skarbnik Gminy Brzozie Pani Ewa Piotrowicz.
Nagrody finansowe otrzymały Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzoziu Pani Katarzyna Wandzlewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie, Pani Katarzyna Burzyńska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jajkowie Pani Małgorzata Tambowcew, a także Pani Wioletta Zarębska Dyrektor Samorządowego Żłobka „Brzozowy Gaik” w Brzoziu i Samorządowego Żłobka „Brzozowy Gaik” w Jajkowie.
 
W gronie wyróżnionych w tym roku Nagrodą Wójta Gminy Brzozie znaleźli się również nauczyciele:
Szkoła Podstawowa w Brzoziu – Pani Agnieszka Beszczyńska, Pani Iwona Lange, Pani Katarzyna Weręgowska;
Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie – Pani Alicja Ziętarska, Pani Paulina Domżalska-Pacanowska, Pani Anna Stajszczak, Pani Anna Ottka, Pan Marian Borowski;
Szkoła Podstawowa w Jajkowie – Pan Radosław Fiszer.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.