Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne

Życzę wszystkim naszym pracownikom,

mieszkańcom Gminy Brzozie,

aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją

i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,

ale przede wszystkim by Wielkanoc

umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu

i napełniła Wasze serca radością.

 

Mieczysław Jętczak

Wójt Gminy Brzozie