14. emerytura. Kiedy, dla kogo i ile?

1460x616

14. emerytura  w roku 2023 będzie ponownie wypłacana, ale na nowych zasadach. Wypłata w pełnej kwocie na 2023 rok wynosi 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto). Nie wszyscy seniorzy jednak dostaną ją w pełnej wysokości. Taką kwotę otrzymają wyłącznie osoby, które nie przekroczą progu dochodowego.

Czternastka to kolejny roczny dodatek do emerytury, który jest wypłacany wszystkim świadczeniobiorcom pobierającym jedno z długoterminowych świadczeń. 14. emerytura w pełnej wysokości jest równa najniższej emeryturze obowiązującej w danym roku kalendarzowym. Od 1 marca 2023 wynosi ona 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł. Taką kwotę otrzymają jednak wyłącznie osoby, które nie przekroczą progu dochodowego. Gdy go przekroczą 14. emerytura zostanie odpowiednio pomniejszona według zasady “złotówka za złotówkę”. Dodatek do emerytury nie będzie wypłacony w ogóle, jeżeli będzie on niższy niż 50 zł. To, ile wyniesie czternastka, będzie zależeć od wysokości emerytury lub renty. Osoby, których świadczenie jest wyższe, niż 4 438 zł 44 gr brutto – 14. emerytury nie otrzymają wcale. Oznacza to także, że wraz z waloryzacją, która ma miejsce każdego roku w marcu, część osób będzie tracić prawo do czternastki.

Świadczenie w tym roku, zgodnie z zapowiedziami, będzie wypłacane seniorom w okresie sierpnia i września. Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Świadczenia w postaci 14. emerytury wypłacane będą z urzędu, a emeryci i renciści nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków.

Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe czternastą emeryturę. Zmiany zaproponowane przez senatorów zakładają m.in. podwyższenie kwoty uprawniającej do otrzymania dodatkowego świadczenia w pełnej wysokości. Ustawa wróci teraz do Sejmu.