Na terenie gminy znajduje się 9 jezior powyżej 10 ha. W większości są to jeziora rynnowe, o podłużnym kształcie, z urozmaiconą linią brzegową, o wysokiej klasie czystości.

  • Data dodania
  • Nazwa