Sfinansowano z projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Brzozie dla osób ze szczególnymi potrzebami” w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Działania 2.18. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł

Opis

Nazwa urzędu Urząd Gminy Brzozie
Zdjęcie urzędu Urząd Gminy w Brzoziu - budynek

Czym się zajmujemy

 

W urzędzie można się zameldować, zgłosić prowadzenie własnej działalności, wyrobić dowód osobisty, zgłosić, gdy urodzi się dziecko.

To w urzędzie otrzymasz akt zgonu czy akt urodzenia.

W urzędzie zapłacisz podatki.

To tutaj dostaniesz pozwolenie na wycięcie drzewa.

Urząd zajmuje się też drogami.

Ochrona środowiska, segregowanie śmieci i zieleń na terenie gminy to także rzeczy, za które odpowiada urząd.

Zajmuje się planowaniem przestrzeni.

W budynku urzędu mieści się również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska
Zdjęcie wójta
Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska
Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska
Opis wójta Pani Danuta Kędziorska-Cieszyńska jest szefową Urzędu Gminy Brzozie. Jest Ona wybrana przez ludzi, którzy żyją w tym miejscu. Jej praca polega na zarządzaniu Urzędem Gminy i robieniu rzeczy, które pomogą ludziom w gminie. Pani Wójt jest bardzo zaangażowana w rozwój i ulepszanie życia w gminie.  Jako Wójt, reprezentuje gminę na zewnątrz i ma dużo ważnych zadań do wykonania w życiu gminy.
Kontakt z pracownikami urzędu oraz Jak  załatwić swoje sprawy

Godziny pracy:

  • Poniedziałek 7.00-15.00
  • Wtorek 7.00-16.00
  • Środa 7.00 -15.00
  • Czwartek 7.00-15.00
  • Piątek 7.00-14.00

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer  56 49 12 910.

Możesz też wysłać e-mail na adres: ug.brzozie@brzozie.pl

Aby załatwić sprawy w Urzędzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

  • napisać pismo i wysłać je na adres:

Urząd Gminy Brzozie
Brzozie 50, 87-313 Brzozie

  • przynieść pismo do Sekretariatu

Sekretariat to miejsce, w którym można zostawić pisma, podania i dokumenty. Tutaj możesz wziąć specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy w urzędzie.

  • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto na ePUAP.

  •  wysłać faksem: 56 49 12 911
Zdjęcie biura obsługi interesanta (sekretariat)

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy robi wszystko, żeby osoby niepełnosprawne czuły się tam komfortowo. Mają one do dyspozycji udogodnienia, które ułatwiają im załatwianie spraw. Dzięki temu mogą czuć się tam mile widziane i mają równy dostęp do informacji i usług.

Jeśli potrzebujesz pomocy w załatwieniu swoich spraw, możesz wezwać pracownika urzędu za pomocą dzwonka.

Dzwonek znajduje się przy drzwiach wejściowych do urzędu.

Dzwonek dla osób niepełnosprawnych
Dzwonek dla osób niepełnosprawnych

Przed wejściem do urzędu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

 
Budynek urzędu gminy - front - podjazd dla osób niepełnosprawnych
Budynek urzędu gminy – front – podjazd dla osób niepełnosprawnych

Do urzędu można wejść z psem stróżującym.

 

 
Naklejka na drzwiach - Do urzędu można wejść z psem stróżującym.
Naklejka na drzwiach – Do urzędu można wejść z psem stróżującym.
Schody w urzędzie są odpowiednio oznaczone.
 
Schody w urzędzie są odpowiednio oznaczone
Schody w urzędzie są odpowiednio oznaczone
W urzędzie wyznaczono stanowisko komputerowe dla osób z problemami wzroku.
 
W urzędzie wyznaczono stanowisko komputerowe dla osób z problemami wzroku.
W urzędzie wyznaczono stanowisko komputerowe dla osób z problemami wzroku.
Posiadamy pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących
 
Posiadamy pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących
Posiadamy pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących
W urzędzie znajduje się krzesło ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych
 
W urzędzie znajduje się krzesło ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych
W urzędzie znajduje się krzesło ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych

Jeśli przyjedziesz do nas autem zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu.

Miejsce parkingowe znajdziesz po lewej stronie budynku urzędu. Miejsce parkingowe jest oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

 
Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych
Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych
W urzędzie gminy można skorzystać z lupy elektronicznej
 
Lupa elektroniczna
Lupa elektroniczna