150-LECIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH NA ZIEMIACH POLSKICH

Jubileusz rozpoczął się uroczystą Mszą Św. odprawioną w intencji Kół Gospodyń Wiejskich.

Następnie miała miejsce część oficjalna, na której zasłużonym osobom wręczono medale i podziękowania.

Odbyły się także wykłady: „Trzy pokolenia kobiet wiejskich – spojrzenie w przyszłość”, który wygłosił prof. Wojciech Knieć oraz „Produkty i potrawy tradycyjne województwa kujawsko-pomorskiego a działalność KGW”, który wygłosiła Grażyna Szelągowska z Muzeum Etnograficznego.

Przed budynkiem KPODR stanęły gminno-powiatowe stoiska, na których panie z KGW serwowały swoje kulinarne specjały oraz prezentowały rękodzieło.

Na scenie swoją twórczość prezentowały zespoły folklorystyczne.

Gminę Brzozie reprezentowały panie z Gminnej Rady KGW (Jajkowo, Brzozie, Janówko, Wielkie i Małe Leźno), zespół wokalno-teatralny „Wszyscy Razem”, wioska tematyczna „Początku życia” Jajkowo.

Gimbusa i namiotu użyczył wójt gminy Bogusław Błaszkiewicz.

Organizatorem uroczystości jubileuszowych była Regionalna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Toruniu, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wojewoda Kujawsko- Pomorski, Przewodniczący Sejmiku Województwa, Marszałek Województwa, Starosta Toruński i Wójt Gminy Zławieś Wielka.