41 Mikołajkowy Turniej Szachowy

Celem imprezy była popularyzacja szachów wśród uczniów, zwłaszcza tych najmłodszych. Sędzią głównym turnieju był pan Feliks Stachowicz, szef nowomiejskiego klubu Hetman.  W turnieju udział wzięło 14  uczniów z naszej szkoły.

I miejsce kategorii juniorki 2013 i młodsi  zajęła Apolonia Malinowska.

III miejsce w kategorii juniorki 2009 – 2012 zdobyła Weronika Piotrowska.

III miejsce w kategorii juniorzy 2008 – 2005 zdobył Łukasz Otręba.

Gratulujemy!

Pozostali uczestnicy:

Maja Bartkowska, Marcel Marulski, Karol Cegielski, Dawid Krajnik, Blanka Kowalewska, Dawid Pilewski, Paweł Szpakowski, Patryk Kamiński, Hanna Krajnik, Michał Marulski, Krzysztof Nowiński.

Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i nagrody. Każdy uczestnik otrzymał paczkę ze słodyczami. Wszystkim uczniom gratulujemy.

Dziękujemy Gminie Brzozie, za udostępnienie autobusu i p. Zenkowi Lewandowskiemu za poświęcony czas.

Tekst: Anna Ottka