AGRICOLA – SYN ZIEMI

W Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbyła się gala konkursu „Agricola-Syn Ziemi”. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: „Rolnictwo tradycyjne” i „Rolnictwo innowacyjne”. W konkursie wyróżniono najbardziej przedsiębiorczych i aktywnych społecznie rolników z Kujaw i Pomorza, którzy uzyskują wysokie wyniki w produkcji rolnej, w codziennej pracy na roli i w gospodarstwie wykorzystują nowoczesne technologie, przestrzegają zasad ochrony środowiska, a także działają na rzecz społeczności wiejskiej. Z gminy Brzozie nominowani zostali Państwo Irena i Józef Wiercińscy, mieszkańcy wsi Sugajno. Do konkursu w kategorii „Rolnictwo tradycyjne” zgłoszeni zostali przez Urząd Gminy Brzozie. Państwo Wiercińscy otrzymali z rąk marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego oraz przewodniczącego sejmiku Pana Ryszarda Bobera pamiątkową statuetkę oraz dyplom. O nominacji kandydatów do nagrody decydowała powołana przez Zarząd Województwa Kapituła Konkursu. Instytucjami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów do konkursu były: samorządy terytorialne, związki i organizacje społeczno-zawodowe rolników, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz organizacje pozarządowe.

Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski we współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą.

Rolnicy nagrodzeni: 

Rolnictwo tradycyjne:

  • I miejsce – Jerzy Fik  (powiat żniński)
  • II miejsce – Sławomir Jaskólski (powiat aleksandrowski)
  • II miejsce – Tomasz Bagnerowski (powiat nakielski)

Rolnictwo innowacyjne:

  • I miejsce – Mirosław Gaczyński (powiat brodnicki, gm. Jabłonowo Pomorskie)
  • II miejsce – Tomasz Detmer (powiat lipnowski)
  • III miejsce – Tomasz Czynsz (powiat radziejowski)

Małgorzata Smoczyńska