Aktywne ferie. Wyjazd na łyżwy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie

DZieci ze Szkoły Podstawowej w Jajkowie na łyżwach

W środę, 16 stycznia 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie pod opieką p. Alicji Ziętarskiej i p. Katarzyny Skowrońskiej pojechali na lodowisko do Działdowa.  Wyjazd odbył się w ramach ,,Aktywnych ferii” organizowanych przez Urząd Gminy Brzozie oraz dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem wycieczki było propagowanie łyżwiarstwa, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego, nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, integracja dzieci oraz dobra zabawa. Uczniowie chętnie poddali się łyżwiarskim szaleństwom. Był to dla wielu osób sprawdzian swoich możliwości, mimo że niektórzy mieli po raz pierwszy na nogach łyżwy. Nie obyło się jednak bez upadków, czasem przydała się koleżeńska pomoc. To była prawdziwa frajda, wszyscy bawili się znakomicie.