Apel do mieszkańców

W związku z upałami i bardzo wysokim zużyciem wody prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą i zużywanie jej tylko do celów socjalno-bytowych – w innym przypadku mogą wystąpić spadki ciśnienia i przerwy w jej dostawie.