Azbest 2019

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

W związku z wieloma zapytaniami w sprawie dofinansowania do unieszkodliwienia oraz zabezpieczenia azbestu i wyrobów zawierających azbest, wójt gminy Brzozie Danuta Kędziorska informuje, że:
 
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu będzie prowadzić nabór wniosków w terminie 02.05.2019 – 31.05.2019 r. (wniosek składa Gmina w imieniu Mieszkańców).
 
2. Dofinansowanie na jednego posiadacza nieruchomości wyniesie do 50 % kosztów kwalifikowanych (max. jednak do 10 000).
 
3. W najbliższym czasie Mieszkańcy będą informowani (m.in. na spotkaniach sołeckich) o zasadach oraz terminach składania wniosków do Urzędu Gminy.